Opleiden medische zorgverleners

Het tekort aan medisch personeel is de grootste bedreiging voor de gezondheid in Afrika. Daarom traint Amref Flying Doctors zorgverleners in 32 Afrikaanse landen.

Wie ziek is in Nederland, kan erop vertrouwen dat er een dokter klaar staat en dat hij of zij de zorg krijgt die nodig is, met alle beschikbare medische middelen. In Afrika ligt dat anders. Nergens ter wereld zijn er zo weinig artsen, verpleegkundigen en verloskundigen per hoofd van de bevolking als in Afrika.

Door het tekort aan medisch personeel sterven grote aantallen kwetsbare kinderen en volwassenen aan ziekten die in principe heel goed te behandelen of te voorkomen zijn, zoals diarree, mazelen of longontsteking. 

Te weinig onderwijsfaciliteiten

Een belangrijke reden voor dit grote tekort aan medisch personeel is het ontbreken van onderwijsfaciliteiten. Afrika heeft het laagste aantal onderwijsinstellingen voor medisch personeel ter wereld. En de instellingen die er zijn, hebben onvoldoende capaciteit om aan de vraag te voldoen. Daarnaast vormen de grote afstanden een probleem. De opleidingsziekenhuizen en trainingscentra zijn voor veel potentiële studenten simpelweg niet bereikbaar.

Versterking van binnenuit

Amref Flying Doctors vindt het essentieel dat de gezondheidszorg van binnenuit wordt versterkt, zodat er een stabiele en duurzame medische sector wordt opgebouwd. Daarom zetten we in op opleiding. We trainen medische zorgverleners in 32 landen in Afrika. Van vrijwillige gezondheidswerkers tot laboranten, en van verloskundigen tot chirurgen.

Onderwijs op maat is onze specialiteit: we verzorgen cursussen, workshops, bijscholingen of complete opleidingen, en we werken met uiteenlopende doelgroepen, zowel in de dorpen en sloppenwijken als in klinieken en ziekenhuizen. Afrikaanse oplossingen voor Afrikaanse vraagstukken – dat is ons uitgangspunt. We zorgen er altijd voor dat de opleidingen aansluiten op nationale beleidsplannen en ingebed zijn in lokale opleidingsinstituten.

We maken gebruik van zowel traditionele onderwijsmethodes als van moderne technologieën, zoals leren via een computer (eLearning) en via een mobiele telefoon (mLearning). Ook voeren we als Flying Doctors vluchten uit naar geïsoleerde plekken, waar specialisten operaties uitvoeren en hun collega’s ter plaatse opleiden. 

Wie leidt Amref op?

  • Basisartsen – zij volgen een driejarige opleiding en kunnen tot 80% van de taken van `gewone’ artsen uitvoeren.
  • Verpleegkundigen – met de juiste opleiding kunnen zij een groot deel van de veelkomende ziekten behandelen, zoals malaria en tuberculose.
  • Gezondheidsvrijwilligers – zij vormen een belangrijke schakel tussen de informele en de formele gezondheidszorg in de dorpen.
  • Verloskundigen – jaarlijks sterft 1 op de 30 vrouwen in de Afrikaanse landen onder de Sahara aan complicaties rondom zwangerschap en bevalling. Goed opgeleide verloskundigen spelen dus een belangrijke rol.

Amref Flying Doctors

actie@amref.nl

Bekijk alle
€ 10 04-12-2019 | 13:24
€ 10 02-07-2019 | 19:08