Over de samenwerking

Schiphol en Amref Flying Doctors zijn sinds 1 januari 2017 een samenwerking aangegaan voor de duur van drie jaar om geld in te zamelen en aandacht te vragen voor een betere gezondheid in Afrika. 

Het doel van de samenwerking is om circa 4.000 mensen in Afrika een medische training te geven, waardoor ongeveer twee miljoen mensen toegang tot gezondheidszorg krijgen. 

Naast het geld dat wordt ingezameld via de collectezuilen in de terminals, zetten de ruim 2.000 medewerkers van Royal Schiphol Group zich in door fondsenwervende activiteiten te organiseren.